Taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesi

Yayın tarihi: 20.09.2023

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

İhale Günü: 03 Ekim 2023 Salı

Saat: 14:40

İhale Yeri: Buca Belediyesi 2. Kat Encümen Salonu