İhaleler
20
Eylül
2023
Çarşamba

Taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesi

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 03.10.2023 00:00

20
Eylül
2023
Çarşamba

Taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilmesi

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 03.10.2023 00:00

25
Eylül
2023
Pazartesi

20298 Ada 2 Parsel, 20298 Ada 3 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel ve 42725 Ada 7 Parsellerin Satılması

İdaremizce 10.10.2023 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a ve c bentleri uyarınca “20298 Ada 2 Parsel, 20298 Ada 3 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel ve 42725 Ada 7 Parsellerin Satılması” ihalesi...

Kapalı Zarf

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 10.10.2023 14:45

25
Eylül
2023
Pazartesi

20298 Ada 2 Parsel, 20298 Ada 3 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel ve 42725 Ada 7 Parsellerin Satılması

Kapalı Zarf

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 10.10.2023 14:45