Misyon / Vizyon / Değerler

Misyon

“Yerel hizmetleri, adaletli, etkin ve kent kimliğine uygun biçimde sunmak.”

 

Vizyon

“Sürdürülebilir kent politikası ile değişimi yöneterek, yenilikçi ve özgün nitelikleri öne çıkan bir kent olmak.”

 

Temel Değerler

*Adil Olmak

*Eşitlik İlkesini Benimsemek

*İnsan Odaklı Değişimi Önemsemek

*Etkin Yönetim Anlayışına Sahip Olmak

*Sürdürülebilir Kent Politikası Oluşturmak

*Yenilikçi Yaklaşımı Desteklemek

*Yönetimde Katılımcı Yaklaşımı Gözetmek

*Ekip Çalışmasını Kurum Çalışmalarına Hakim Kılmak