38836 ada 13 ve 34 nolu parseller hk.
38836 ada 13 ve 34 nolu parseller hk.
Yayın Tarihi: 03.06.2024
 
 
 
T.C.
BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
 
İzmir Kadastro Müdürlüğü’nün 09.03.2023 tarih 7978184 sayılı yazısı ve ekli teknik rapora istinaden 38836 ada 13 ve 34 nolu parsellere ilişkin hazırlanan işlem dosyası, Belediyemiz encümeninin 16.01.2024 tarih 2024/99 sayılı kararı ve 5216 sayılı yasanın 7/1b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi encümeninin 02.05.2024 tarih 96772592.110.04-235 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
Söz konusu imar planı uygulaması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 03.06.2024 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 02.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.