Bilgilendirme - Kayıp Mühür, Mühür Beratı ve Kayıp Muhtar Kimlik Kartı hk.
Bilgilendirme - Kayıp Mühür, Mühür Beratı ve Kayıp Muhtar Kimlik Kartı hk.

Yayın Tarihi: 03.05.2024

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

İdari ve Denetim Müdürlüğü

 

İli, İlçesi, köyü ve mahallesi ekli, listede belirtilen kayıp mühür, mühür beratı ve kayıp muhtar kimlik kartı ile ilgili tanzim edilen liste ağaşıda belirtilmiştir.