Adatepe Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
Adatepe Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

Yayın tarihi: 11.05.2023

 

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/31 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2023 tarih ve 05.403 sayılı kararı ile onanmış olan; İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı UİP-351008818 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 12.05.2023 – 10.06.2023 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.