7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hk.
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hk.

Duyuru yayın tarihi: 12.04.2023

Güncelleme Tarihi: 05.06.2023

 

12 Mart 2023 tarih ve 32130 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun” çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, elektrik havagazı, haberleşme, eğlence vergisi, katı atık, işgaliye, kira, ecrimisil, ücret ve paylar gibi borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

 

26.05.2023 tarih 32202 sayılı Resmi Gazeteye istinaden; Son Başvuru Tarihi: 03.07.2023

 

Başvuru Merkezleri

- Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi No:85 K:4 Buca-İzmir (Belediye Binası)

- Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No:377/1B Buca-İzmir (Dasif Ek Hizmet Binası)

 

Posta Yolu ile Başvuru Adımları;

1. Başvuru talep formu indirilip formun eksiksiz doldurulup imzalanması

2. Başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması (vekâletname, tüzel kişilik ise kanuni temsilcisi veya yetki belgesi)

3. Eksiksiz doldurulan başvuru formu, Vali Rahmi Bey Mah. Menderes Caddesi No:85 K:4 Buca-İzmir adresine posta ile 31.05.2023 tarihinden önce gönderilmesi halinde kontrol işlemleri yapılarak yapılandırma işlemi yapılacaktır. Vadesi geçmiş borç dava konusu ise davadan feragat dilekçesi ile birlikte bizzat başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunuz olup olmadığı bilgisine web sitemizden (e-belediye) ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıca 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için belediyemize doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.