Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.
Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.

Yayın tarihi: 16.01.2023

 

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

İlgi yasa gereği Müdürlüğümüzce işlem tesis edilen TEHLİKELİ YAPI TESPİT TUTANAĞI dosyasına aşağıdaki belgeden ulaşabilirsiniz.


(Yapı Kontrol Müdürlüğünün 16.01.2023 tarihli, E.21194557-622 -7451 sayılı yazısı gereği yayınlanmaktadır.)