Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.
Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 tarih ve 2022/70 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2022 tarih ve 05.813 sayılı kararı ile onanmış olan; İzmir İli, Buca İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 22N-IIID imar paftada, 7413 ada 2 parselin kuzeyinde yer alan kamuya terkli Park Alanında 6.00 metre x 4.00 metre ebadında Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik UİP-35035416 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 17.01.2023– 15.02.2023 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.