UİP-35053906 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi
UİP-35053906 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarih ve 2022/91 sayılı kararı ile uygun görülen, Buca İlçesi Kuruçeşme Mahallesi, 866 ada 1, 2, 13, 14, 15 parsellerde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu (LPG İstasyonu yer alabilir.)” yapılmasına ilişkin hazırlanan UİP-35053906 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2022 tarihli 05.947 sayılı kararı ile oybirliği ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.


Söz konusu Uygulama İmar Planı önerisi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 30.11.2022- 29.12.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.