550 Ada 21 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk
550 Ada 21 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, (tapuda) İnönü Mahallesi, 550 ada 21 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çalışmalarına yönelik talebi doğrultusunda, BHA (Belediye Hizmet Alanı) belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile, parsel ve çevresine ilişkin imar hattı, kullanım kararı düzenlemeleri ve söz konusu parselin BHA (Spor Tesisleri, Eğitim Tesisleri, Tarımsal Faaliyetleri Destekleyici Tesisler ve Yurt yer alabilir.) olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerileri; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2022 tarihli ve 05.1260 sayılı kararı ile uygun bulunarak 01.11.2022 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 28.11.2022 – 27.12.2022 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.