Yenigün Mahallesi, 698 Ada 72 Parselin Batısında Kalan Alanın “ Yeşil Alan” Kullanım Kararından “Açık Spor Tesisi” Kullanım Kararına Dönüştürülmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Yenigün Mahallesi, 698 Ada 72 Parselin Batısında Kalan Alanın “ Yeşil Alan” Kullanım Kararından “Açık Spor Tesisi” Kullanım Kararına Dönüştürülmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

T.C.
BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü


Buca Belediye Meclisi’nin 04.04.2022 tarih 74 sayılı kararı ile kabul edilen ve Buca Belediye Başkanlığı’nın 25.04.2022 tarih ve E-60328 sayılı yazısı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına İletilen, Buca İlçesi, Yenigün Mahallesi 698 ada 72 parselin batısında yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park Alanı” kullanım kararında kalan alanın “Açık Spor Tesisi Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-35611052 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi; İzmir Büyükşehir Belediyesi Komisyonlarınca plan önerisi hazırlanan alanda hâlihazırda Buca Belediyesince yapılan spor tesislerinin yer aldığı ve kullanıldığı, Spor İl Müdürlüğü mülkiyetindeki İnönü Mahallesi 700 ada 29 parseldeki spor tesislerinin aktif kullanılmadığı anlaşıldığından, Spor İl Müdürlüğü’nün 22.03.2022 tarih ve 214177 sayılı görüşü doğrultusunda, plan notlarına: “İnönü mahallesi 700 ada 29 parselin mülkiyetinin Buca Belediyesine devredilmesi ve park alanı olarak düzenlenmesi, açık spor alanı olarak belirlenen alanının mülkiyetinin ise Spor İl Müdürlüğü mülkiyetine geçmesi kaydıyla uygulamaya geçilebilir, söz konusu açık spor alanında kapalı alan oluşturulamaz, özel kullanımlara kiralama veya tahsisi yapılamaz, dönüştürülemez veya özel amaçla kullanılmaz.” Plan notu ilave edilmesi kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2022 tarihli ve 05.715 sayılı kararı ile değişiklikle oybirliği ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca 18.07.2022 tarihinde onanmıştır.


Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 12.09.2022 – 11.10.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.