784 nolu parselasyon planı hk.
784 nolu parselasyon planı hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, 562 ada 42, 447 ve 448 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan 784 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 15.03.2022 tarih 2022/562 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 23.06.2022 tarih, 01.601 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.


Söz konusu imar planı uygulaması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şube Şefliği katında 31.08.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 29.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.