734 nolu parselasyon planı hk.
734 nolu parselasyon planı hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-IV-d ve 20-N-I-a paftalar, 180 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile 181 ada 18, 20, 21, 23, 24, 41 ve 50 parselleri kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Encümeninin 15.12.2020 tarih ve 2020/1859 sayılı kararı ile onaylanan 734 nolu parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/1-b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi encümeninin 21.07.2022 tarih 01.686 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 18’inci maddesine göre düzenlenen 734 Plan Müdürlüğümüz katında 31.08.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 29.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.