765 nolu parselasyon planı hk.
765 nolu parselasyon planı hk.

T.C.
BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 20-O-Ia ve 20-N-IIb paftalar, 629 ada 222, 224 ve 287 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan 765 nolu parselasyon planı, Belediyemiz Encümenin 22.03.2022 tarih 2022/729 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 23.06.2022 tarih, 01.602 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.


Söz konusu imar planı uygulaması, Müdürlüğümüz katında 04.08.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 02.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.