Kaynaklar Mahallesi, 3134, 3135 ve 1969 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
Kaynaklar Mahallesi, 3134, 3135 ve 1969 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarih ve 05.298 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.06.2022 tarih ve 2548352 sayılı yazısı eki 17.05.2022 tarih ve 13966 sayılı Kurul Kararı ile de uygun bulunarak, 05.07.2022 tarihinde onanmış olan, L18B11C1D ve L18B11C4A paftada, İzmir İli, Buca İlçesi, Kaynaklar Mahallesi, 3134, 3135 ve 1969 parsellerde yer alan cami ile hazirenin korunmasına yönelik imar hattının yeniden düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan UİP- 35604060 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 21.07.2022 - 19.08.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.