Zafer Mahallesi, 52001 Ada 1 Parselin Eğitim Alanı (İlkokul Alanı) Olarak Belirlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.
Zafer Mahallesi, 52001 Ada 1 Parselin Eğitim Alanı (İlkokul Alanı) Olarak Belirlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2022 tarih ve 05.712 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca onanan İzmir İli, Buca İlçesi, Zafer Mahallesi, 52001 Ada 1 Parselin Eğitim Alanı (İlkokul Alanı) Olarak Belirlenmesine İlişkin Hazırlanan UİP-35038732 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi: Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 21.07.2022 - 19.08.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.