Riskli Yapılar/61/12
Riskli Yapılar/61/12

Duyuru yayın tarihi: 05.07.2022

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

(T.C. Buca Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 05.07.2022 tarih ve E.21194557-115.02.12 -90387 sayılı, Riskli Yapılarda iş ve işlemler Hk konulu yazısı gereği yayınlanmaktadır.)

 

    İlgi : 16.06.2022 tarih ve 82376 sayılı tebligat

 

İlgi yazımızla 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 2/a fıkrası gereğince riskli yapının malikleri ve aynı zamanda riskli yapıyı kullanan Kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak kullananların tahliyesi için yasal sürenin ilk aşaması olan 60 günlük tebligat ilgili maliklere tebligat yapılmış olup ancak evrakın iade olmasıyla tebliğ edilememiştir.


Ayrıca adı geçen maliklerin kayıtlı mernis adresleri bilinmemektedir. Yasal sürenin devam edebilmesi için Sevim ATLAMAZ, Sebahat GEDİK veya (Sebahat AKTÜRK) ait Tebligat aşağıdadır.

 

(Belgelerin asılları için Yapı Kontrol Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.)

 

     Tebligat:

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlgi: 27.04.2022 tarih ve 3552920 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı

 

İlgide tarih ve sayısı belirtilen yazıda; maliki olduğunuz, tapunun 3015 Ada, 9 parsel numarasına kayıtlı olan ve Hürriyet Mah. 483 Sok.No:8 Buca/İZMiR adresindeki taşınmazın üzerinde bulunan yapının 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Riskli Yapı olarak tespit edildiği bildirilmektedir.


6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 2/a fıkrası gereğince söz konusu riskli yapının, işbu evrakın tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden "Yıkım Ruhsatı" alınarak, ayrıca riskli yapıyı kullanan kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak kullananların tahliyesinin de tarafınızdan bildirimde bulunularak, riskli yapının tarafınızca yıktırılması gerekmektedir.


Tarafınıza verilen 60 günlük süre içerisinde yıkım işleminin gerçekleşmesi durumunda İdaremize başvurarak yıkım işleminin yapılmış olduğunun bildirilmesi gerekmektedir. Yıkım işleminin gerçekleşmemesi durumunda aynı Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca işlemlere devam edilecektir.

 

Sebahat Aktürk-1740 Sok.No:15 D:9 Karşıyaka/iZMiR
Sebahat Gedik-1740 Sok.No:15 D:9 Karşıyaka/İZMiR
Sevim Atlamaz-Yenice Mah. Atatürk Bulvan No:62 d:1 Alaşehir/MANiSA