39741 ada 8 parsel ıslah düzeltmesi hk.
39741 ada 8 parsel ıslah düzeltmesi hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

İzmir Kadastro Müdürlüğünün 14.03.2022 tarih E.4352565 sayılı yazısına istinaden, 77 nolu Islah İmar Planı neticesinde alan hatası ile tescil edilen, İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 39741 ada, 8 nolu parselin 2981/3290 sayılı kanununun 10/c maddesine göre düzenlenen ıslah düzeltmesi işlemi, Buca Belediyesi Encümenin 22.03.2022 tarih, 2022/671 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 14.04.2022 tarih, 01.275 sayılı kararı onanmıştır.


2981/3290 sayılı kanununun 10/c maddesine göre düzenlenen Islah Düzeltmesi Müdürlüğümüz katında 12.05.2022 tarihinden başlayarak bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 10.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.