İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) hk.
İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) hk.

Duyuru yayın tarihi: 06.04.2022

 

Afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) illerde uygulanmaya başlanarak, etkin risk iletişiminin sağlanması amacıyla; ilin kendi İRAP’ının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin web sitesinde, il/ilçe düzeyinde faaliyet gösteren sorumlu kuruluşlarının İRAP’taki eylemlerinin sorumlu kuruluşların web sitesinde paylaşılmıştır.

 

Aşağıdaki bağlantılardan ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

 

 

 

https://izmir.afad.gov.tr/il-planlari

 

T.C. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün E-18898925-952.01.03-277535 sayılı, İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) ve Eylemlerinin Yayımlanması konulu yazısı gereği yayınlanmaktadır.

(T.C. Buca Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığının 06.04.2022 tarih ve E.33745920-952.01.03 - 51712 sayılı yazısı)