2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi
2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi

04.10.2021 tarihli Meclis Kararı ile onaylanan, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak Evsel Katı Atık tarifesi