781 nolu parselasyon planı hk.
781 nolu parselasyon planı hk.

T.C.

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir  İli,  Buca  İlçesi,  Kocatepe  Mahallesi,  22-N-IVb  pafta,  50108  ada  13  ve  14  nolu parselleri  kapsayan  alanda  uygulanan  781  nolu  parselasyon  planı,  Belediyemiz  Encümenin 17.08.2021 tarih, 2021/1196 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 11.11.2021 tarih, 01.845 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.
 
Söz  konusu  imar  planı  uygulaması,  Müdürlüğümüz  katında  20.12.2021  tarihinde  bir  ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 18.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.