Duyuru (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Duyuru (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

T.C.
BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 102. Maddesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 104. Maddesi gereğince, Belediyemiz mükelleflerinin muhtelif vergi/ceza ve ihbarnamelerine ait ekli listeye ve açıklamaya aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.