Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hakkında (Adatepe Mahallesi, Belediye Hizmet Alanı Tadilatı Hakkında)
Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hakkında (Adatepe Mahallesi, Belediye Hizmet Alanı Tadilatı Hakkında)

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, 210-IA pafta, 3050 ada, 42-43-44-45-46-47-48-49-50 parsellere ilişkin, hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/12/2020 tarih ve 05.1176 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/c maddesi uyarınca onanmıştır. UİP-35406833 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 23.02.2021 – 24.03.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.