Kent Konseyi

Kent Konseyi Hakkında

 

Kent Konseyi'nin Görevlerinden Bahsedecek Olursak;

- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak.

- Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek.

- Buca'nın kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek.

- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak.

- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici proğramları desteklemek.

- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak.

- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak.

- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak.

- Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere belediyeye gönderilmesini sağlamak ve takipçisi olmak.

 

 

İletişim Bilgileri:

 

Buca Kent Konseyi

 

Adres:        Buca Belediyesi Menderes Cad. No: 85 Buca / İZMİR
Tel:             0 232 439 10 10 - (1268 dahili no.)            
Faks:          0 232 439 10 10 - 1068
E-posta:     kentkonseyi@buca.bel.tr  ;   bucakentkonseyi@hotmail.com