Kent Konseyi

Buca Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları

 

 

BUCA KENT KONSEYİ MECLİSLERİ

1- KADIN MECLİSİ
2- EŞİTLİK MECLİSİ
3- GENÇLİK MECLİSİ
4- ÇOCUK MECLİSİ
5- ENGELLİ MECLİSİ

 

1. KADIN  MECLİSİ

a- Kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin özgür, demokratik ve hoşgörü çerçevesinde fikir üretmelerini, bilinçlenmelerini, 

b- Toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olmalarını, 

c- Kadınların ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek çözüm ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamaktır.

 

KADIN MECLİSİ YÖNETİM KURULU (2020 Temmuz)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

MELİKE UĞUR AKTAN

BAŞKAN YARDIMCISI

YELDA KARAMARTİNLER
SEKRETER

GÜNAY IŞIK

ÜYE

SEVİNÇ BALIM

ÜYE

ÇİĞDEM ÇETİNSÖZ

ÜYE

MERYEM ÜGE

ÜYE

CANAN AKÖZ

ÜYE

BADEGÜL GÜLER

ÜYE

PERİHAN ÜNSAL

ÜYE

ELİF NACİYE ŞEN

 

2. EŞİTLİK MECLİSİ

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığı başta olmak üzere  dil,din,ırk felsefi  inanç,yaş ,kabiliyet,tür ve benzeri tüm ayrımcılıklara karşı öncelikle yerel düzeyde olmak üzere politika üretmek amacıyla  Mart 2017’de kurulmuştur.

a. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanarak cinsel yönelim  ve cinsiyet kimliğine  dayalı  şiddet,ayrımcılık ve nefret  söylemiyle mücadele konusunda  faaliyet  yürütür.

b. İnsan  hakları alanında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar yapar .

EŞİTLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU (2018 Haziran)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

MAHMUT ŞEREN

BAŞKAN YARDIMCISI

OKAN İNCEDAYI

SEKRETER

MEHMET CAN KARAHAN

ÜYE

RAMAZAN CABBAR

ÜYE

BURAK KÖSE

ÜYE

ECEM PAYCU

ÜYE

SEDA NUR DOĞU

ÜYE

ZUHAL YILDIZ

ÜYE

SAMET OLUK

ÜYE

MELEK YAZIBAĞLI

YEDEK ÜYE

BUSE GÜLDİKEN

YEDEK ÜYE

GİZEM AKMANER

YEDEK ÜYE

ERSİN ESİRGEMEZ

YEDEK ÜYE

İLKNUR İNANÇ

 

3. GENÇLİK MECLİSİ

 

a) Avrupa Birliği'ne katılım süreci içerisinde, Avrupa kurumlarını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, deneyim paylaşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve değişim programları geliştirmek, 

b) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak, 

c) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak, 

d) Kent gençliğini, ulusal uluslar arası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslar arası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

e) Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek, 

f) Gençlerin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, 

g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak, 

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini ?ortaklık? bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, 

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edece uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek, 

j) Gençlik Meclisi yaş sınırı 15-30'dur. 

 

 

Buca Kent Konseyi Gençlik Meclisi Basın Bülteni

 

Bizler, 3 Ocak 2013 tarihinde bir araya gelerek Buca Belediyesi Güzel Sanatlar Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulla Buca Gençlik Meclisi'nin kuruluşunu ilan ettik.

 

Bugün bünyemizde; Kültür-Sanat Çalışma Grubu, Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışma Grubu, Toplumsal Kalkınma ve Eğitim Çalışma Grubu, Doğal Yaşam - Çevre ve Spor Çalışma Grubu olmak üzere 4 çalışma grubu bulunduruyoruz.

 

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye yasasının 76. Maddesi uyarınca kurulması zorunlu olan Kent Konseyleri altında, gönüllülük temelinde oluşturulan gençlik meclislerinin Buca yapılanması olarak, genelde ve ulusalda birçok projeyi hayata geçirmeyi ve Buca Gençlik Meclisi olarak, kentimiz gençlerine temsil etmeyi ve bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmayı hedeflemekteyiz.

 

Bizler, Buca Gençlik Meclisi olarak, kentimiz gençlerinin meclis çatısı altında, uzlaşma ortamı içinde, fikirlerini açıkça ifade edebileceklerine, kentimiz sorunlarına çözüm üretebileceklerine, çeşitli konularda projeler üretip hayata geçirebileceklerine ve yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına daha hızlı dahil olabileceklerine inanmaktayız.

 

Bu bağlamda, nüfusunun çoğunluğu gençlerden oluşan, aynı zamanda üniversite kenti olan Buca'da Gençlik Meclisi'nin ve gençlik çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyor ve Buca Gençlik Meclisi olarak tüm 15-30 yaş arası Bucalı gençlere “Benim de bir fikrim var” diyorsan “Gel bizimle, birlikte üretelim” diyoruz ve desteklerini bekliyoruz.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETİM KURULU (2020 Temmuz)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

MÜNİRE ŞEN

BAŞKAN YARDIMCISI

ENES BURAK AKBULUT

SEKRETER

DERYA ESKİN

ÜYE

DURDU YILMAZ

ÜYE

ELİF YAĞMUR ÖĞÜTÇÜ

ÜYE

FURKAN YAVUZ

ÜYE

HAKKI OĞULCAN ÇİVEK

ÜYE

İLAYDA KARAOĞLU

ÜYE

ONUR OCAK

ÜYE

SENA SEZGİN

 

 

4. ÇOCUK MECLİSİ

a- Çocukların, kentlilik bilincini geliştirmelerini, 

b- Çocukların çevreye, insan haklarına duyarlı, saygılı, araştıran, üreten, girişimci; topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlar. 

c- Çocuk Meclisi yaş sınırı 7-15'tir.

 

ÇOCUK MECLİSİ YÖNETİM KURULU (2020 Temmuz)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

DENİZ ERDEM

BAŞKAN YARDIMCISI

ABDULLAH SELİM TEMİZ

SEKRETER

RÜYA GÜNDOĞDU

ÜYE

NAZ ÇEVİK

ÜYE

BATUHAN IŞIK

ÜYE

SEVİN ÜLKER ALMAN

ÜYE

EFSA ÖRMECİ

ÜYE

MUHAMMED YUSUF KOÇOĞLU

ÜYE

MİNEL DURU ÖZDEMİR

ÜYE

SİNA ÜNVER

ÜYE

ÖYKÜ MERCEN

 

 

5. ENGELLİ MECLİSİ

a) Buca' da yaşayan engellilerin birlik ve beraberliğini,

b) İstihdam, eğitim, mimari engeller ve sağlık sorunlarına çözüm üreterek engellilerin toplum içinde kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını,

c) Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlar.

ENGELLİLER MECLİSİ YÖNETİM KURULU 

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

YUSUF GÜLMEZ

BAŞKAN YARDIMCISI

ABDURRAHMAN KÜTÜKÇÜ

SEKRETER

ÖZENÇ ÖZKAN

ÜYE

EVREN MUTLU

ÜYE

SİBEL ARAT

ÜYE

MERAL ÇAKMAK

ÜYE

ORHAN ALSAÇ

ÜYE

GÜLLİZAR TUNÇ

ÜYE

MUSTAFA ÇELEBİ

ÜYE

İBRAHİM ULAŞ ERGİN

YEDEK ÜYE

İBRAHİM CELAYİR

YEDEK ÜYE

AK HACCA ÖNDER

YEDEK ÜYE

DİLEK ERTUĞ

 

 

 

ESNAF VE ZANAATKARLAR MECLİSİ

 

a) Buca esnafı ve Buca' da yaşayan insanlar arasındaki sorunları tespit ederek ortak paydada buluşmalarını sağlar, 

b) Esnaf teşkilatlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek Buca esnafını destekler, Buca halkının Buca' da alış veriş yapmalarını sağlar, 

c) Kayıt dışı esnafla mücadele ederek hem vergi hem kira veren esnafa destek olur, hem de halkın sağlıklı ve ayıpsız ürünlere sahip olmasını sağlar, 

d)Esnaf ve Yerel Yönetim arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışma yapılmasını sağlar.

 

 

BUCA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Çevre Düzenleme, Doğa ve Tabiat Varlıkları ile Hayvanları Koruma Çalışma Gurubu 

2- Eğitim, Kültür ve Spor Çalışma Grubu 

3- Emekliler ve Yaşlılar Çalışma Grubu 

4- İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu 

5- Kamu Kaynaklarını Doğru Kullanma Çalışma Grubu 

6- Köyleri Geliştirme Çalışma Grubu 

7- Proje Çalışma Grubu 

8- Sivil Savunma Çalışma Grubu 

9- Sosyal Yardım ve Sağlık Çalışma Grubu 

10- Üretim ve İstihdam Çalışma Grubu

 

ÇALIŞMA GURUPLARI NEDİR ?

Düşüncelerin geliştirildiği ortak noktaların buluştuğu çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği üretim platformudur.

 

ÇALIŞMA GURUPLARI NE YAPAR?

Kurdukları konu, alan ve sorun ile ilgili eylem planı yapar; düşüncelerine göre projeler hazırlar.

 

ÇALIŞMA KONULARI NELER OLABİLİR?

Çalışma konuları toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak sorunların çözümüne, kamusal yararın çoğaltılmasına yönelik konular çalışma konuları olarak belirlenebilir.

 

İBRAHİM ULAŞ ERGİN

 

İBRAHİM ULAŞ ERGİN