Duyurular Arşivi
« 2022 »
30
Kasım
2022
Çarşamba

Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Katı Atık ödemeleri hk.

Son ödeme tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba

30
Kasım
2022
Çarşamba

Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Katı Atık ödemeleri hk.

30
Kasım
2022
Çarşamba

UİP-35053906 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi

Söz konusu Uygulama İmar Planı önerisi Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 30.11.2022- 29.12.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

30
Kasım
2022
Çarşamba

UİP-35053906 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi

30
Kasım
2022
Çarşamba

2022 Yılı 6 Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı ayı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin ise beklentiler ve hedefler...

30
Kasım
2022
Çarşamba

2022 Yılı 6 Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

28
Kasım
2022
Pazartesi

550 Ada 21 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 28.11.2022 – 27.12.2022 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.

28
Kasım
2022
Pazartesi

550 Ada 21 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk

23
Kasım
2022
Çarşamba

(İlanen Tebliğ) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 102. Maddesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 104. Maddesi hk.

Belediyemiz mükelleflerinin muhtelif vergi/ceza ve ihbarnamelerine ait liste...

23
Kasım
2022
Çarşamba

(İlanen Tebliğ) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 102. Maddesi ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 104. Maddesi hk.

21
Kasım
2022
Pazartesi

Çocuklar İçin Kitap-Oyuncak Bağışı

'Avrupa Atık Azaltım Haftası' kapsamında, kitap ve oyuncak gibi çocukların hayatına ve ruhuna dokunan önemli materyallerin ekonomik ömrünü tamamlamadan ...

21
Kasım
2022
Pazartesi

Çocuklar İçin Kitap-Oyuncak Bağışı

15
Kasım
2022
Salı

Birlikte Topluyoruz, Birlikte Geri Kazandırıyoruz

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2022

15
Kasım
2022
Salı

Birlikte Topluyoruz, Birlikte Geri Kazandırıyoruz

07
Kasım
2022
Pazartesi

Afet anında daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla geliştirilen AFAD acil mobil uygulaması

(https://www.afad.gov.tr/) Tanıtım videosu ve kullanım detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

07
Kasım
2022
Pazartesi

Afet anında daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla geliştirilen AFAD acil mobil uygulaması

03
Kasım
2022
Perşembe

MECLİS TOPLANTI İLANI

Buca Belediye Meclis Toplantısı, 03.11.2022 Perşembe günü, Buca Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda saat 16.00’da yapılacaktır.

03
Kasım
2022
Perşembe

MECLİS TOPLANTI İLANI