Duyurular Arşivi
« 2023 »
25
Eylül
2023
Pazartesi

İhale İlanı hk.

İdaremizce 10.10.2023 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a ve c bentleri uyarınca “20298 Ada 2 Parsel, 20298 Ada 3 Parsel, 40435 Ada 12 Parsel ve 42725 Ada 7 Parsellerin Satılması” ihalesi...

25
Eylül
2023
Pazartesi

İhale İlanı hk.

20
Eylül
2023
Çarşamba

İhale İlanı hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 35.maddesinin (c) bendine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

20
Eylül
2023
Çarşamba

İhale İlanı hk.

05
Eylül
2023
Salı

MECLİS TOPLANTI İLANI

Buca Belediye Meclis Toplantısı, 05.09.2023 Salı günü, Buca Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda saat 16.00’da yapılacaktır.

05
Eylül
2023
Salı

MECLİS TOPLANTI İLANI