Duyurular Arşivi
« 2022 »
31
Mart
2022
Perşembe

763 nolu parselasyon planı hk.

Söz konusu imar planı uygulaması, 31.03.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 29.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

31
Mart
2022
Perşembe

763 nolu parselasyon planı hk.

30
Mart
2022
Çarşamba

754 nolu parselasyon planı hk.

Söz konusu imar planı uygulaması, 30.03.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 28.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

30
Mart
2022
Çarşamba

754 nolu parselasyon planı hk.

30
Mart
2022
Çarşamba

782 nolu parselasyon planı hk.

Söz konusu imar planı uygulaması, 30.03.2022 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 28.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebileceklerdir.

30
Mart
2022
Çarşamba

782 nolu parselasyon planı hk.

30
Mart
2022
Çarşamba

779 nolu parselasyon planı hk.

3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre düzenlenen ve bir kopyası ilgilileri ile konunun incelenmesine sunulmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği katında 30.03.2022 tarihinde askıya...

30
Mart
2022
Çarşamba

779 nolu parselasyon planı hk.

30
Mart
2022
Çarşamba

Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri (4 adet Regülatör Alanı)

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri (4 adet) Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30.03.2022– 28.04.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

30
Mart
2022
Çarşamba

Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri (4 adet Regülatör Alanı)

30
Mart
2022
Çarşamba

Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk

UİP-35145887 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 30.03.2022– 28.04.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

30
Mart
2022
Çarşamba

Trafo Alanı Belirlenmesine Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk

30
Mart
2022
Çarşamba

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

30
Mart
2022
Çarşamba

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

28
Mart
2022
Pazartesi

UİP-35043089 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 28.03.2022 – 26.04.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

28
Mart
2022
Pazartesi

UİP-35043089 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi

25
Mart
2022
Cuma

Etkinlik ve Duyurular için SMS

Kısa mesaj (SMS) ile haberdar olmak için; (0 232) 439 10 10 - 1213 veya 1215 (dahili no.) telefon numarasından üye olabilir veya üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

25
Mart
2022
Cuma

Etkinlik ve Duyurular için SMS

16
Mart
2022
Çarşamba

Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ihalesi hk.

2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

16
Mart
2022
Çarşamba

Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ihalesi hk.

11
Mart
2022
Cuma

Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.

(Dosya No 2022-03 TY) Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından işlem tesis edilen "Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı" 30 gün süre ile ilgi yasa gereği yayınlanmaktadır.

11
Mart
2022
Cuma

Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.

10
Mart
2022
Perşembe

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler kapsamında düzenlenen tutanak hk.

(Dosya No 2022-03 TY) Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından işlem tesis edilen "Kamunun Selameti için alınması gereken tedbirler" kapsamında düzenlenen tutanak 30 gün süre ile ilgi yasa gereği yayınlanmaktadır.

10
Mart
2022
Perşembe

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler kapsamında düzenlenen tutanak hk.

09
Mart
2022
Çarşamba

Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.

(Dosya No 2022-02 TY) Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından işlem tesis edilen "Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı" 30 gün süre ile ilgi yasa gereği yayınlanmaktadır.

09
Mart
2022
Çarşamba

Tehlikeli Yapı Tespit Tutanağı hk.

07
Mart
2022
Pazartesi

Buca Kentsel Sit Alanı Plan Notu Değişikliği Askı İşlemleri Hk.

Söz konusu Plan Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 07.03.2022 – 05.04.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

07
Mart
2022
Pazartesi

Buca Kentsel Sit Alanı Plan Notu Değişikliği Askı İşlemleri Hk.

04
Mart
2022
Cuma

MECLİS TOPLANTI İLANI

Buca Belediye Meclis Toplantısı, 04.03.2022 Cuma günü, Buca Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda saat 16.00’da yapılacaktır.

04
Mart
2022
Cuma

MECLİS TOPLANTI İLANI

03
Mart
2022
Perşembe

7648 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

Söz konusu 7648 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 03.03.2022 – 01.04.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

03
Mart
2022
Perşembe

7648 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

01
Mart
2022
Salı

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hk.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 01.03.2022 – 30.03.2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.

01
Mart
2022
Salı

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hk.