Buca Belediyesi Tasarruf Yönetim Sistemi Kurma Projesi

Projemiz Buca Belediyesi ana hizmet binası ve ek binaları ile iştiraklerini kapsayan, 2019-2020 verileri üzerinden 2021-2022 yılında uygulanacak olan ve sürdürülebilirliği sağlanacak bir tasarruf projesidir.  PROJEMİZ; karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Belediyemiz kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede Sürdürülebilirlik ofisimizin kendi tasarruf yönetim sistemini yaratmasına olanak sağlayacaktır.

 

Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ofisi çalışmaları kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15. ve 17  amacını desteklemektedir.

 

Yapım - Proje Çalışmaları