116. Sokak Kolektif Üretim Workshop Programı

Yayalaştırılması düşünülen 116 sokak hakkında Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yapılan ön çalışma sonucunda sokak yerinde incelenmiş , sokağın yayalaştırılması durumunda Buca'mıza değer katacağını düşündüğümüz , gençlerin , kolektif katılımını sağlayacağımız bir organizasyonla " 116 sokak enstalasyon  workshop " önerimizin amacı;

- Kent için öğretici bir başlangıç olmasını sağlamak. Tasarımı, hazır bir şekilde vermek yerine; katılımcılarla birlikte kolektif bir şekilde kent mekânları yaratmak ve sahiplenme /koruma duygusu geliştirmek ,

- Bu workshop boyunca mimarlık ve tasarım öğrencileri, mentörlerle birlikte, kolektif bir ortamda üretim yaparak  strüktür, geri dönüşümlü malzemeler ve uygulamaları hakkında bilinçlenecekler.

-Kullanımı önceden belirlenmiş mekanlar yerine, kullanıcının deneyimiyle tariflenen esnek bir mimari yaklaşımı mümkün kılan bir workshop;  Duyuları odağa alan, açık/kapalı, alçak/yüksek, aydınlık/loş gibi farklı mekansal niteliklerin bir aradalığı ve mekanın yorumlanabilmesi, dönüştürülebilmesini sağlamayı amaçlar. 

Yapım - Proje Çalışmaları