İzmir Kentsel Gelişim Ağı Ve Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi Bir Araya Geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı Kurul Üyeleri Nihat Uçukoğlu, Başak Saral, Onur Yıldırım, Sami Serkan Nebioğlu, Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürü Filiz Basmacı ve Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik Ofisi sekretaryası ile yapılan toplantıda iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi ve hizalama çalışması gerçekleştirildi.

 

Sürdürülebilir kent ittifakında kolektif aklın gücünü kullanarak dirençli kentleri güçlü işbirlikleri ile yaratılacağına olan inançla Büyükşehir Belediyesinde kurulan çalışma gruplarında etkin olarak yer alacaktır.

 

Yapım - Proje Çalışmaları