Form ve Dokümanlar

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 yılı İdari Para Cezaları

( 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin 2020 Yılında .uygulanacak İdari Para Cezaları ve 5957 Sayılı Kanuna Göre Pazar Yerlerinde 2020 Yılı İçin Esas Alınacak İdari Para Cezası Miktarları )

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Vergi Yapılandırma Başvuru Dilekçesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlamış olduğu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında vergi yapılandırma işlemleri hk.

Katı Atık Tarifeleri