Taşınmazların açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulması hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekte pafta, ada, parsel ve m2'leri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır.

 

İhale günü: 17 Temmuz 2018

İhale Yeri: Menderes Caddesi No: 85 Buca Belediyesi 8. Kat Encümen Salonu