Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işi
Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işinin 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır.