İhaleler
23
Ocak
2020
Perşembe

Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işi

2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 04.02.2020 15:30

23
Ocak
2020
Perşembe

Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işi

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 04.02.2020 15:30