İhaleler
06
Temmuz
2018
Cuma

Taşınmazların açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulması hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekte pafta, ada, parsel ve m2'leri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 17.07.2018 14:10

06
Temmuz
2018
Cuma

Taşınmazların açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulması hk.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 17.07.2018 14:10