İhaleler
24
Nisan
2019
Çarşamba

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda adresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 07.05.2019 14:45

24
Nisan
2019
Çarşamba

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 07.05.2019 14:45