İhaleler
17
Eylül
2020
Perşembe

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 29.09.2020 15:30

17
Eylül
2020
Perşembe

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 29.09.2020 15:30