Semt pazarlarında bulunan boş tezgahlar hk.
Semt pazarlarında bulunan boş tezgahlar hk.

İlçemiz sınırları dahilinde kurulan semt pazarlarından Bucakoop pazar yeri 170-171-144-141-44 nolu satış yerleri, Şirinyer pazar yeri 444-81-1052-607-608 nolu satış yerleri, Ufuk pazar yeri 130 nolu satış yeri, Fırat Ova pazar yeri 313-314-315 ve Barış Pazarı 57 nolu satış yerlerinin boş olması nedeni ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli arz Talep Derinliği Bulunan Malların Diğer malların yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin 13. Maddesinin 1,2 ve 9 Fıkraları gereği kullanıma verilecek olup, katılmak isteyenlerin bizzat Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.