Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi
Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediyemize ait Buca İlçe sınırları içerisinde bulunan adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

İhale Günü Saati ve Yeri:

9 Kasım 2021 Salı - 14:50

8.Kat Encümen Salonu