“Semt Spor Ve Oyun Alanı” Olan Alanın Bir Kısmının “Kapalı Spor Tesis Alanı” Olarak Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.
“Semt Spor Ve Oyun Alanı” Olan Alanın Bir Kısmının “Kapalı Spor Tesis Alanı” Olarak Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih ve 2021/62 sayılı kararı ile uygun görünen yürürlükteki 1/1000  ölçekli  Uygulama İmar  Planındaki  kullanım  kararı “Semt  Spor  ve  Oyun Alanı”  olan  alanın  bir  kısmının  “Kapalı  Spor  Tesis  Alanı”  olarak  düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih ve 05.825 sayılı kararı ile değişikle uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onamıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğüne ait panoda 27.10.2021 – 26.11.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.