779 nolu parselasyon planı hk.
779 nolu parselasyon planı hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 21-N-III-d pafta, 10190 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile 10195 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan 779 nolu parselasyon  planı,  Belediyemiz  Encümenin  22.06.2021  tarih,  2021/832  sayılı  ve  5216  sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 23.09.2021 tarih, 01.688 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.
 
Söz konusu imar planı uygulaması, Müdürlüğümüz katında 27.10.2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 25.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.