Kaynaklar-48 nolu parselasyon planı hk.
Kaynaklar-48 nolu parselasyon planı hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, L18A15C3A pafta, 832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller ile 833 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 ve 12 nolu parselleri kapsayan alanda uygulanan  Kaynaklar-48  nolu  parselasyon  planı,  Belediyemiz  Encümenin  27.10.2020  tarih, 2020/1652  sayılı  ve  5216  sayılı  Kanunun  7/1-b  maddesi  gereği  İzmir  Büyükşehir  Belediyesi Encümenin  02.09.2021  tarih,  01.622  sayılı  kararı  ile  3194  sayılı  yasanın  19.  maddesi  gereği onanmıştır.
 
Söz konusu imar planı uygulaması, Müdürlüğümüz katında 18.10.2021 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 16.11.2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.