AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI (ELDW)
AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI (ELDW)
 
Buca ilçesi içerisinde yer alan oyun parkları kullanıcı görüşleri ile gerçekleştirilecek
gözlemler doğrultusunda niteliksel olarak değerlendirmek ve bu alanlarla ilgili kullanıcı
memnuniyetinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmek ve bu kapsamda beklentilerini
tespit etmek amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
 

Anket Çalışması