1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

Buca  Belediye  Meclisi’nin  04.01.2021  tarih  ve  2021/8  kararı  ile  kabul  edilen,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarih 05.526 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.07.2021 tarih ve 12552 sayılı kararı ile uygun görülen;  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2020 tarih ve 11313 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan tapunun İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 7653 ada 8 numaralı parselin bitişiğinde ve park alanı içinde kalan 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmaza ilişkin tescilli yapı ve koruma alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği,  Belediyemiz  Plan  ve  Proje  Müdürlüğü’nde  04.10.2021  – 02.11.2021 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.