1/500 Ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği hk.
1/500 Ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği hk.

Buca Belediye Meclisi’nin 05.11.2020 tarih ve 2020/130 kararı ile kabul edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarih 05.149 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.05.2021 tarih ve 12278 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2008 tarih ve 3078 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan tapunun İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 133 ada 25 numaralı parselin tescil gösteriminin kaldırılması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 04.10.2021 – 02.11.2021 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.