Gıda Tüketimi ve İsrafın Azaltılması hk.
Gıda Tüketimi ve İsrafın Azaltılması hk.

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Ticaret İl MüdürlüğüSayı : E-34559641-400-00067546285
Konu : İsraf Konulu Bannerlar


10. Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut programlar çerçevesinde "İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi" bileşeni kapsamında ülke genelinde tüketimin yoğun olduğu alanlarda israfın önlenmesi amacıyla görseller paylaşılmıştır.


Kaynak: https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/banner-calisma