Islah Düzeltmesi hk.
Islah  Düzeltmesi hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir Kadastro Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih E.2591947 sayılı yazısına istinaden, 73 nolu Islah İmar Planı neticesinde hatalı olarak tescil edilen, İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi,  40475  ada,  3,  4,  5,  6,  7  ve  8  nolu  parsellerin  2981/3290  sayılı  kanununun  10/c maddesine göre düzenlenen ıslah düzeltmesi işlemi, Buca Belediyesi Encümenin 18.05.2021 tarih, 2021/650  sayılı  ve  5216  sayılı  Kanunun  7/1-b  maddesi  gereği  İzmir  Büyükşehir  Belediyesi Encümenin 12.08.2021 tarih,  01.573 sayılı kararı onanmıştır.
 
2981/3290  sayılı  kanununun  10/c  maddesine  göre  düzenlenen  Islah  Düzeltmesi Müdürlüğümüz katında 06.09.2021 tarihinden başlayarak bir ay süre ile askıya çıkartılacak olup, ilgilileri askı süresi bitimi olan 05.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.