UİP-35661035 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi
 UİP-35661035 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi,  20M2C pafta, 40401 ada 2 parselin “BHA” kullanım kararından, “Park Alanı” kullanım kararına, 40395 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanının E:2.00 yapılaşma koşullu “BHA” kullanım kararına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, UİP-35661035 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 05.527 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak, 5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanunun  7/b  maddesi  uyarınca  onanmıştır.  Söz  konusu Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  Belediyemiz  Plan  ve  Proje  Müdürlüğü’nde  08.09.2021  – 07.10.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.