7326 Sayılı Kanun ile Borçların Yapılandırılması
7326 Sayılı Kanun ile Borçların Yapılandırılması

27.08.2021 tarih 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7326 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 (bir) ay
süre uzatılması sebebiyle, son başvuru tarihi 30.09.2021'dir.

 

 

09 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’ çerçevesinde emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergisi ve idari para cezaları gibi borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

 

30/04/2021 tarihinden önceki idari para cezalarına %25 peşin ödeme indirimi yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2021

İlk Taksit Ödeme Tarihi: 31.10.2021

 

Posta Yolu ile Başvuru Adımları;

1- Başvuru Talep formu indirilip formun eksiksiz doldurulması,

2- Başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması, (vekâletname, tüzel kişilik ise kanuni temsilcisi veya yetki belgesi)

3- Doldurulan başvuru formu;

-Buca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Servisi Menderes Caddesi No:85 K:4 Buca/İZMİR teslim edilmesi veya

-Covid-19 tedbirleri kapsamında www.buca.bel.tr web sitemizden çıktısı alınıp doldurulan başvuru talep formunu imzalayarak “Buca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Servisi Menderes Caddesi No:85 K:4 Buca/İZMİR adresine posta ile 30.09.2021 tarihinden önce gönderilmesi halinde kontrol işlemleri yapılarak yapılandırma işlemi yapılacaktır. Ancak yapılandırılacak borç dava konusu ise davadan feragat dilekçesi ile birlikte bizzat başvuru yapılması gerekmektedir.

**Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunuz olup olmadığı bilgisine web sitemizden (E-belediye >> Yapılandırma Başvurusu ) ulaşabilirsiniz.

 

1.AŞAMA 2.AŞAMA 3.AŞAMA 4.AŞAMA

FORMU İNDİR

FORMDAKİ BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDUR FORMDA İSTENEN BELGELERİ TOPLA DOLDURULAN FORM VE İSTENİLEN BELGELER İLE MÜRACAAT ET

 

 

7326 Sayılı Kanun ile Borçların Yapılandırılmasına göre İSTENİLEN BELGELER;

1-Gerçek kişiler için gerekli belgeler;  imzalı yapılandırma formu, vekili başvuru yapacak ise vekaletname.

2-Tüzel kişiler için gerekli belgeler;  kanunu temsilcisi veya yetki belgesi-vekâletname

3-Kimlik Fotokopisi;

 

Yapılandırılabilecek Borç Türleri

Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Katı Atık, Ecrimisil Gelirleri, Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücretler, İdari para cezaları ve Kanun Kapsamındaki Diğer Borçlar 

 

“7326 Sayılı Kanun kapsamındaki vergileriniz ve idari para cezalarınız aynı anda yapılandırma yapılamamaktadır.( Yapılması durumunda idari para cezalarına uygulanan %25’lik indirim geçerli olmayacaktır.) Ayrıca 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için belediyemize doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz."