Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işi
Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme işi

İ L A N

 
T.C.
İZMİR
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanma, taşıma ayrıştırma ve değerlendirme
işinin 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek satışa sunulacaktır.

 

İHALE GÜNÜ - SAATİ VE YERİ: 02.03.2021 Salı - Saat: 14:30 - Buca Belediyesi 8.Kat Encümen Salonu