Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hakkında (Yaylacık Mahallesinde, 4x4 ebatlarında regülatör alanı ayrılması)
Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İşlemleri Hakkında (Yaylacık Mahallesinde, 4x4 ebatlarında regülatör alanı ayrılması)

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarih ve 2020/94 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 05.989 sayılı kararı ile onanmış olan; İzmir İli, Buca İlçesi, Yaylacık Mahallesi, 22N-IIID pafta, 8186 ada ile 8327 adanın arasında yer alan Park Alanında 4 metre x 4 metre ebatlarında Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin UİP-35431007 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 23.02.2021 – 24.03.2021 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.